Zmiana homologacja i rejestracji po chip tuuningu

Generalnie na świecie wszelkie zmiany i modyfikacje w homologacji podlegają rejestracji, jeśli moc została zmieniona o co najmniej 5%. Brak homologacji powoduję utratę homologacji - dopuszczenia do ruchu i polisy ubezpieczeniowej. W Polsce natomiast homologacji podlega tylko nowy samochód. Jeżeli raz został dopuszczony do ruchu, to po zmianach należy tylko wykonać badania diagnostyczne w urzędowych stacjach diagnostycznych. W przypadku, gdy tunnig został wykonany przed sprzedażą, sprzedawca musi dokonać ponownej homologacji. Jednak, gdy modyfikacja auta została wykonana już po sprzedaży to samochód nie musi mieć nowej homologacji.
Wróć

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.